Våra tjänster

Högtryckstvätt inom livsmedelsindustrin

Rengöring livsmedelsindustri

I vår tjänst rengöring inom livsmedelsindustri kan vi erbjuda helhetslösningar vad gäller professionella hygienutbildade hygientekniker, rengöringsutrustning samt allt inom kemikalier. Vi ansvarar för all nödvändig dokumentation som ingår i rengöringsarbetet, ni tillhandahålls hygienprogram som t.ex. Hygien & Rengöringsplaner, kemikaliedokumentation, m.m. Vi kan erbjuda er kemikalier för såväl industrirengöringen, personlig hygien samt tvätteri, etc. Vi utför även provtagningar.

städtjänst

Lokalvård

I denna tjänst utför vi städning av personalutrymmen som kontor, sanitära utrymmen, omklädningsrum, trapphus, m.m. I tjänsten lokalvård erbjuder vi helhetslösning gällande städmateriel, kemikalier samt utbildade lokalvårdare.

golvbehandling inom livsmedelsindustrin

Servicetjänster

Inom servicetjänster utför vi bl.a. fönsterputsning, golvbehandling och sanering. Vi utför även servicetjänster till många av våra kunder från deras egna önskemål, som t.ex. upptining av produkter, start/tömning av rökar, larmning och låsning. Vi åtar oss det ni ber om!